Home · Over NVII

De NVII werd opgericht in 2018 en is een deelspecialistische vereniging van de Nederlandse Internisten Vereniging. 

De NVII stelt zich de volgende doelen:

  1. Het bevorderen van de kennis, kwaliteit en doelmatigheid van de klinisch infectiologische zorg;
  2. Het bevorderen van de uitwisseling van kennis en informatie op het gebied van infectieziekten;
  3. Het behartigen van de belangen van alle leden, voor zover deze verband houden met de uitoefening van hun beroep als internist-infectioloog, dan wel de opleiding daartoe. 

Word lid van de NVII

Bestuur

Werkgroepen en commissies