Het bestuur van de NVII bestaat onder andere uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, een vertegenwoordiger van de sectie infectieziekten van de Nederlandse Internisten Vereniging en een infectioloog in opleiding. 

Het bestuur wordt ondersteund door een verenigingssecretaris.

Voorzitter – Prof. dr. A. Verbon, UMCU

Secretaris – Dr. S.U.C. Sankatsing, Diakonessenhuis

Penningmeester – Dr. M.A.H. Berrevoets, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Dr. E.J.G. Peters, Amsterdam UMC

M.J. van Apeldoorn, Jeroen Bosch Ziekenhuis

L.A.T.M. Vissers, UMCU (namens juniorleden)

Verenigingssecretaris: