Wij verwijzen u naar de congresagenda van de NIV; u kunt selecteren op “infectieziekten”.