REMAP-CAP is opgezet door intensivisten naar aanleiding van de 2009 H1N1 pandemie. In REMAP-CAP werken internationale IC trial-netwerken samen met infectiologen, immunologen, biostatistici, intensivisten en ervaren projectmanagers. Het doel van deze platform trial is om bewijs te genereren dat kan worden toegepast tijdens de pandemie om de mortaliteit, gebruik van IC en morbiditeit te verminderen in ernstig zieke patiënten met COVID-19 infectie. Voor deelname aan dit onderzoek is geen financiële beloning; deelname is vrijwillig. Wel is er een opstartvergoeding (+/- 2500 euro); een financiële vergoeding voor de medicatie in de COVID-19 domeinen en voor het aan inclusie gerelateerde werk (tot maximaal 1500 euro p.p.). De rol van deelnemende instituten en onderzoeks-coördinatoren zal onderstreept worden doordat hun namen als “collaborators” zullen worden genoemd. Bij publicaties zullen de onderzoeksgroepen die de trial ondersteund hebben zo mogelijk worden genoemd. Deelname aan een van de domein-specifieke werkgroepen wordt gestimuleerd. Voor meer informatie en deelname verwijzen wij naar onderstaande documenten. U kunt REMAP-CAP volgen op Twitter (@remap_cap) en Instagram (@remapcap). Ook kunnen er podcasts geluisterd worden op Spotify en iTunes. 

REMAP-CAP invitation letter

REMAP-CAP for COVID in Europe
REMAP-CAP intervention selection