Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen staat open voor gewone leden en buitengewone leden. Gewone leden kunnen zijn:

  1. zij, die in het register zoals dat wordt gehouden door de RGS zijn ingeschreven als internist en voorts zijn geregistreerd bij de NIV als internist met het subspecialisme infectieziekten;
  2. artsen die in opleiding zijn voor het (sub)specialisme infectiologie.

Buitengewone leden zijn zij die gewoon lid zijn geweest en hun werkzaamheden als internist-infectioloog hebben beëindigd.

De contributie bedraagt in 2020 € 100,00 voor internist-infectiologen. Lidmaatschap voor internist-infectiologen i.o. is gratis.