Close up of a red virus under a magnifying glass. There are blurred red viruses in the background

Over de NvII

De NvII werd opgericht in 2018 en is een deelspecialistische vereniging van de Nederlandse Internisten Vereniging.

De NvII stelt zich de volgende doelen:

  1. Het bevorderen van de kennis, kwaliteit en doelmatigheid van de klinisch infectiologische zorg;
  2. Het bevorderen van de uitwisseling van kennis en informatie op het gebied van infectieziekten;
  3. Het behartigen van de belangen van alle leden, voor zover deze verband houden met de uitoefening van hun beroep als internist-infectioloog, dan wel de opleiding daartoe.

Nieuws

Concept behandeladvies monkeypox

Het advies antivirale behandeling (potentieel) ernstig verlopende monkeypox is een voorlopig document met als
Lees meer

Webinars huidige inzichten behandeling COVID-19

Deel 1: huidige inzichten in antivirale behandeling COVID-19 Programma 2 december 2021 (19.30-20.30 uur)
Lees meer

Webinar Remdevisir

Op 6 oktober jl. organiseerde de NVII een webinar over de plaatsbepaling van remdevisir
Lees meer