Het advies antivirale behandeling (potentieel) ernstig verlopende monkeypox is een voorlopig document met als primaire doel informatieverstrekking aan klinische behandelaren. Het advies ligt op dit moment voor ter autorisatie bij de betrokken partijen. 

Behandeladvies Monkeypox NVII NVMM versie 2 dec 2022 final