De (her)registraties voor zowel de interne geneeskunde als voor de differentiatie infectieziekten worden gecoördineerd door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Meer informatie over de (her)registratie in het register infectieziekten (vereisten, formulieren, etc.) vindt u op de NIV website

Voor herregistratie als internist dient per 5 jaar een minimum van 200 nascholingsuren (nationaal of internationaal) te worden gevolgd.

  • Om in aanmerking te komen voor herregistratie als internist-infectioloog, is men verplicht om gemiddeld 28 geaccrediteerde nascholingsuren per jaar te volgen.
  • Bij een dubbelregistratie (bijvoorbeeld infectieziekten-acute geneeskunde) is de eis gemiddeld 20 + 20 uur per jaar.
  • Een lijst van op voorhand geaccrediteerde buitenlandse scholing aangemerkt voor de differentiatie infectieziekten vindt u hier.

Na voltooiing van de opleiding in de differentiatie infectieziekten dient u zelf het initiatief te nemen tot registratie als internist-infectioloog.