De commissie kwaliteit van de NVII is in juni 2020 opgericht met als doel een hoogwaardige kwaliteit van zorg, uitgevoerd door de internist-infectioloog, zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit betreft onder andere het organiseren van een afvaardiging van internist-infectiologen voor relevante werkgroepen, het beoordelen en autoriseren van leidraden en richtlijnen en actief meedenken over zorgevaluatie op het gebied van infectieziekten. De toekomst zal leren op welke vlakken deze commissie nog meer actief zal zijn.

Leden van het bestuur van de NVII en de antimicrobial stewardship commissie van de SWAB en de AIOS zijn in deze commissie vertegenwoordigd. De voorzitter zit in het platform kwaliteit van alle deelspecialistische verenigingen binnen de NIV, welke vanuit het NIV bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de commissie kwaliteit van de NIV.

Samenstelling Commissie Kwaliteit 

  • prof. dr. S.E. (Suzanne) Geerlings, voorzitter
  • dr. J. (Jaap) ten Oever (SWAB)
  • K.A. (Kitty) Slieker
  • prof. dr. A. (Annelies) Verbon (bestuur)
  • K.J. (Klaske) Vliegenthart 
  • dr. M. (Maarten) Cobussen 
  • dr. W.F.W. (Wouter) Bierman (NVHB)
  • dr. R.T.M. (Roosmarijn) van Hooijdonk (AIOS)