De commissie beroepsbelangen heeft als doel de maatschappelijke en financieel-economische belangen van de infectiologen te behartigen. De commissie volgt en, zo mogelijk, beïnvloedt de ontwikkelingen op het terrein van financiering, organisatie en wetgeving. 

Samenstelling Commissie Beroepsbelangen 

  •  M.A.H. (Marvin) Berrevoets
  •  prof. dr. K. (Kees) Brinkman
  •  dr. E. (Eefje) Jong
  •  dr. S.U.C. (Sanjay) Sankatsing
  •  dr. V. (Niekie) Spoorenberg