Op 2 juli jl. vond de algemene ledenvergadering fysiek plaats in een COVID-19 proof Tivoli.