Om een breed publiek van actuele informatie te kunnen voorzien, vindt u de informatiepagina COVID-19 op de website van de Nederlandse Internisten Vereniging, zie https://www.internisten.nl/informatiepagina-covid-19. De NVII is binnen de NIV in de lead omtrent COVID-19.